Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

UFL-Lillebælt afholdt generalforsamling

onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00 på Industrivej 3c, 5500 Middelfart

Nedenfor ses referatet.

 

Referat fra generalforsamling i UFL-Lillebælt den 8.  marts 2017 kl. 19.00 på Industrivej 3 C , 5500 Middelfart

 

1: Valg af dirigent

Gerda blev valgt

2: formandens beretning ( Jonas):

Jonas fortæller, at han i september 2016 blev valgt til næstformand i landsbestyrelsen. Der har været godt med aktiviteter i klubben. Der har været Bowling, lavet samarbejdsøvelser med en psykolog, lavet mad, teatertur til Fredericia hvor vi har set Klokkeren fra Notre Dame, lavet juledekorationer, minigolfaften på banen i Gelsted, sangaften.

Der er begyndt at komme flere medlemmer i klubben igen. Loa har lavet en  facebookside. Jonas vil gerne om vi laver PR når vi har mulighed for det, så vi kan få nogle flere frivillige i klubben.  

Beretningen er godkendt.

 

3: fremlæggelse af regnskab ved (Inge )

Regnskabet blev gennemgået og sat til afstemning.

Regnskabet blev godkendt

 

4: indkomne forslag. (Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen).

Der er ikke modtaget nogen forslag til generalforsamlingen.

 

5: Fastsættelse af næste års kontingent .

Bestyrelsen foreslår at vi følger landsforeningens kontingent som er 175 kr. pr. år.

Kontingent på 175 kr. pr. år er godkendt

 

6: Valg til bestyrelsen

På valg er :

Disse vælges for de næste to år.

Jonas Aamand (2 år ) genopstiller

Jesper Greve (2 år) genopstiller

Dennis Lefoli Pedersen (2 år) stiller ikke op.

Der var kampvalg mellem følgende til bestyrelsen. Jonas, Jesper -greve, Birgitte, Anne-Dorthe og Michael Nielsen

Birgitte blev valgt ind med 7 stemmer

Michael valgt ind med 12 stemmer

Jonas valgt ind med 11 stemmer.

 

7: Suppleanter på valg for 1 år:

Michael Nielsen modtager ikke genvalg som suppleant, da han er valgt ind i bestyrelsen

Kenneth Jørgensen genvalg

Der er valg blandt følgende: Anne-Dorthe, Jesper Greve, Kenneth

Kenneth Blev valgt med 8 stemmer,

Anne- Dorthe valgt med 5 stemmer

8: Valg af revisor og revisor suppleant

Jan Pedersen (revisor) Genvalg

Jan er genvalgt som revisor

Gerda Verdoner (revisorsuppleant)Genvalg.

Gerda er genvalgt som revisorsuppleant.

 

9: Eventuelt

Torben inviterer hele klubben til grillaften på Munkegården den 14 juni. De finder noget vi kan grille og noget salat hertil. Torben giver melding om hvis der er noget vi skal have med eller give et bidrag til.

Julie: Julie foreslår, at vi sløjfer en klubaften og så laver en lørdag hvor vi inviterer til åbent hus for at få nye frivillige. Julie tænkte om det evt. kunne være ude i byen. Det bliver taget op når vi skal lave plan for efteråret.

Jesper Greve spørger til hvorfor der ikke er søgt penge til 2017. Inge fortæller medlemmerne, at der er ikke søgt fordi vi har midler nok til i år, og hvis ikke vi får nogle nye frivillige der kan tage over, så stopper klubben til nytår 2017.  Gerda vil gerne fortsætte, men det bliver på andre vilkår, og hun kan ikke være der hver gang, da hun også har noget andet ved siden af. Det gøres klart, at der er brug for nye frivillige hvis klubben skal fortsætte.

Generelt er der forslag fra medlemmerne om flere udflugter og Weekendture. I det hele taget lave mere ude af huset arrangementer.

Loa har en invitation med fra Odenseklubben til at komme derind i det nye år.

I forhold til frivillige drøftes det at Middelfart Kommune har frivillige mentorer. Michael får en plakat med til dem med opslag om frivillige til Klubben.

Gerda slutter af med at sige, at hun har været ret glad for at være frivillig i klubben og det har været berigende og fantastik at være sammen med jer.

 

Efter generalforsamlingen var der konstituering af bestyrelse.

Formand: Loa Rasmussen

Næstformand: Flemming

Kasser: Inge

Birgitte

Jonas

Michael

Julie

Suppleanter:

Kenneth

Anne-Dorthe

 

Referent

/ Inge Jensen

Frivillig